Om Datajouren

Tjänster

Vi jobbar med datorsupport för Windows och  Macintosh OSX.
Här är de vanligaste tjänsterna vi erbjuder.

Datorer:
Felsökning, konfigurering, installation och uppdatering av programvaror.
Dataräddning - i många fall går det att rädda data även om hårddisken inte startar upp eller har låser sig.
Virusrensning.
Utskriftsproblem.
Uppgradering av maskinvara och reparationer

Nätverk:
Installation och konfiguration av nätverk, trådlösa och kabeldragna.

Web och hemsidor:
Hjälp med registrering av domäner och webbhotell.
E-postadministration och migrering till Gmail.
Hemsidor i  WordPress.

Kommentera